วิสัยทัศน์ "เป็นคณะชั้นนำทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตรในระดับอาเซียน ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสร้างการพัฒนาสู่ความยั่งยืน"
 ค่านิยม "เก่งงาน ทำดี สามัคคี มีความสุข "
...
คณบดีให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะ ...
กิจกรรมทำบุญ 9 วัดเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่  ...
การอบรม เรื่อง “สองมุมมอง บรรจุภัณฑ์ญี่ปุ่น” ...
กิจกรรมโครงการ Lunch Talk ครั้งที่ 2/2562 ...
The Asian Society of Natural Products สาธารณรัฐเกา ...
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีกา ...
 Presentation คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช.

สำหรับนักเรียน

สำหรับบุคคลทั่วไป
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University, THAILAND

  AGRO-CMU

    คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2016 Faculty of Agro-Industry, All rights reserved.
by หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
ติดต่อสอบถาม Tel: 66 53 948 206

หน้าหลัก | นโยบายความปลอดภัย | ความต้องการของเว็บไซต์ | ติดต่อเรา
Counter