...คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการจัดการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และ ระดับปริญญาเอก

 

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ในระบบ TCAS คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • รอบที่ 1 รับด้วย Portfolio (รับสมัคร 2-12 ตุลาคม 2560)
  • รอบที่ 2 โควต้าภาคเหนือ (รับสมัคร 23-30 พฤศจิกายน 2560)
  • รอบที่ 3 รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ (รับสมัคร 9 - 19 พฤษภาคม 2561)
  • รอบที่ 4 Admission (รับสมัคร 16 - 17 มิถุนายน 2561)
  • รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รับสมัคร  5 - 9 กรกฎาคม 2561)

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
1. โครงการรับบุคคลที่เป็นทายาททางอุตสาหกรรมเกษตรและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
1.1 ใบสมัครสอบคัดเลือกฯ โครงการรับบุคคลที่เป็นทายาททางอุตสาหกรรมเกษตรและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

2. โครงการสร้างนักเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเลสู่บ้านเกิด คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
2.1 ใบสมัครสอบคัดเลือกฯ  โครงการสร้างนักเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเลสู่บ้านเกิด คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  • งานบริการการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร

โทร. 0 5394 8208 ในวันและเวลาทำการ
Line : @tdz1053g
facebook : agrocmu1

  • ฝ่ายแนะแนวและรับเข้าศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล

โทร. 0 5394 8914-18 ในวันและเวลาทำการคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University, THAILAND

  AGRO-CMU

    คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2016 Faculty of Agro-Industry, All rights reserved.
by หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
ติดต่อสอบถาม Tel: 66 53 948 206

หน้าหลัก | นโยบายความปลอดภัย | ความต้องการของเว็บไซต์ | ติดต่อเรา
Counter