ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
2018-01-18 15:20:32
  ด้วยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม
งานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง International Symposium on Human and
Veterinary Viruses 2018 : From research to Application (Virus-symposium 2018)
ในวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพฯ
รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

หน่วยบริหารงานวิจัย
053-948284
ไฟล์แนบ :
2071_img-180118143910.pdf