ขอเชิญเข้าร่วมอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่
2018-05-09 09:08:56
  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 4
ระหว่างวันที่ 4-8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ
(Uniserv) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมดเขตรับสมัคร วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
ทาง http://rac.oop.cmu.ac.th >>> ข่าวสารศูนย์บริหารงานวิจัย

หน่วยบริหารงานวิจัย
053-948284
ไฟล์แนบ :
2244_img-180509090515.pdf