ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัย งานประชุมวิชาการ ทรัพยากรธรรมชาติฯ
2018-05-09 09:21:24
  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงาน งานประชุมวิชาการ "ทรัพยกรธรรมชาติ สารสนเทศ
และสิ่งแวดล้อม นเรศวร ครั้งที่ 3" วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.agi.nu.ac.th/nred/NUNatGEN2018

หน่วยบริหารงานวิจัย
053-948284
ไฟล์แนบ :
2246_img-180509090624.pdf