ทุน SEARCA
2018-06-13 13:06:39
  ด้วย Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture
(SEARCA) ปชส. ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ประจำปีการศึกษา 2019 – 2020
ในสาขาเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดดังแนบ)

ผู้ประสงค์สมัครรับทุน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครที่:
http://www.searca.org/index.php/scholarship/graduate-scholarship
และส่งใบสมัครผ่านหน่วยวิเทศสัมพันธ์ภายในวันที่ 12 ก.ค. 61 เพื่อดำเนินการต่อไป


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948-281
ไฟล์แนบ :
2290_ทุน SEARCA.pdf