โครงการ ASEM-DUO Fellowship Program
2018-06-20 10:40:22
  ด้วย สกอ. ได้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Program
ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบัน
อุดมศึกษาในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (รายละเอียดดังแนบ)

ผู้สนใจสมัครร่วมโครงการ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่:
www.inter.mua.go.th
และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ภายใน 6 ก.ย. 61
เพื่อดำเนินการต่อไป


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948-281
ไฟล์แนบ :
2292_ASEM-DUO.pdf