สัมมนาวิชาการและการประชุมระดมสมอง “ สถาบันอุดมศึกษาและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
2018-06-27 13:55:09
  ด้วย สถาบันคลังสมองของชาติจะจัดการสัมมนาวิชาการและการประชุมระดมสมอง
“ สถาบันอุดมศึกษาและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs): การดำเนินงานและความร่วมมือ
เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่าง 24-25 ก.ค. 2561 เวลา 8.30-16.30 น.
ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล กทม. (รายละเอียดดังแนบ)

ผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมสัมมนาได้โดยตรงที่:
http://www.knit.or.th/web/2018/06/sdgs2018/


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948-281
ไฟล์แนบ :
2296_สัมมนาวิชาการและประชุมระดมสมอง.pdf