ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย-อินเดีย 2561-2563
2018-06-27 13:59:42
  ด้วย สนง. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปชส. การประกาศรับข้อเสนอโครงการ
(Call for Joint Proposals) ภายใต้แผนงานความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย-อินเดีย
ประจำปี 2561-2563 (รายละเอียดดังแนบ)

ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมที่: www.most.go.th , www.dst.go.th
และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งผ่านหน่วยวิเทศสัมพันธ์ภายในวันที่ 6 ก.ค. 2561 เพื่อดำเนินการต่อไป


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948-281
ไฟล์แนบ :
2297_แผนความร่วมมือด้านวิทย์และเทคโนฯ ไทย อินเดีย 2561-63.pdf