รายชื่อผลงานที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ การประกวดอาหารพื้นบ้านล้านนา ประจำปี 2561
2018-06-28 13:39:09
  ตามที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดประกวดอาหารพื้นบ้านล้านนา ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุดิบหลักคือ “ผักเชียงดา” และแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท คือ อาหารในสไตล์ฟิวชั่น(Fusion Food) และอาหารล้านนาแบบดั้งเดิม (Traditional Lanna Cuisine) มีการแข่งขั้นทั้งหมด 3 รอบ โดยดำเนินการแข่งขันมาในรอบที่ 2 เป็นการสาธิตการปรุงอาหารและนำเสนอต่อคณะกรรมการประกวดอาหารพื้นบ้านล้านนา ประจำปี 2561 ซึ่งมีมติเห็นชอบให้ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผ่าน เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ทั้งหมดดังนี้ • อาหารในสไตล์ฟิวชั่น(Fusion Food) 1. ข้าวซอยปิงดารา 2. ลูกครึ่งล้านนา 3. เชียงดาโรล 4. สปาเก็ตตี้ข้าวสอย 5. อุ๊ยคำ เมี่ยงเชียงดา • อาหารล้านนาแบบดั้งเดิม (Traditional Lanna Cuisine) จำนวน 3 เมนูดังนี้ 1. ยอมรกต 2. แกงผักเชียงดา ทังนี้ ให้ผู้ที่ผ่านเข้ารอบทั้งหมดนำเสนอผลงานให้กับคณะกรรมการตัดสินในรอบ ชิงชนะเลิศ การประกวดอาหารพื้นบ้านล้านนา ประจำปี 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2561
ไฟล์แนบ :
2298_ผลการประกวดสู่รอบชิงชนะเลิศ..pdf