ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด หรือส่งเข้าร่วมกิจกรรม KM Share & Learn
2018-07-09 13:37:32
  ขอเชิญชวนบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดหรือส่งเข้าร่วมกิจกรรม KM Share & Learn ที่จะจัดกิจกรรมในเดือน สิงหาคม 2561
ไฟล์แนบ :
2304_KM-01.png
2304_ประชาสัมพันธ์ งาน KM-แก้ไข.docx
2304_ใบสมัครเข้าร่วมประกวด โครงการ KM Share.pdf
2304_กำหนดการจัดโครงการ KM Share & Learn.docx