ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด หรือส่งเข้าร่วมกิจกรรม KM Share & Learn
2018-07-09 13:37:32
  ขอเชิญชวนบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดหรือส่งเข้าร่วมกิจกรรม KM Share & Learn ที่จะจัดกิจกรรมในเดือน สิงหาคม 2561
ไฟล์แนบ :
2304_KM-01.png
2304_ประชาสัมพันธ์ งาน KM.docx