ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2018-07-16 17:57:42
  กำหนดการสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารสำนักงานคณะฯ 09.00 - 09.30 น. - ลงทะเบียนบริเวณหน้าอาคารสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยให้นักเรียนแสดงหลักฐานดังนี้ (1) บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง (2) ระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับจริง - ลงทะเบียนเสร็จแล้วให้น้องๆ ขึ้นห้องประชุมชั้น 3 เพื่อฟังคำชี้แจง, กรอกเอกสารที่แจกให้และทำกิจกรรมร่วมกับรุ่นพี่ระหว่างรอเรียกเข้าสอบสัมภาษณ์ 09.30 - 11.30 น. สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานคณะฯ
ไฟล์แนบ :
2310_907.pdf
2310_908.pdf