รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 5 รับตรงอิสระ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2018-07-19 20:48:46
  ตามที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 โครงการ ดังนี้คือ 1.โครงการรับบุคคลที่เป็นทายาททางอุตสาหกรรมเกษตรและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 2. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการสร้างนักเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเลสู่บ้านเกิด คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดังเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ :
2313_908announce.pdf
2313_907announce.pdf
2313_REGROUND5.pdf