ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเรื่อง นวัตกรรมเทคโนโลยี genome editing และการประยุกต์ใช้
2018-08-03 09:48:44
  ด้วยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดจัดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมเทคโนโลยี genome editing และการประยกต์ใช้ ในวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารไบโอเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารดังแนบ ทั้งนี้หากท่านใดสนใจสามารถกรอกแบบลงทะเบียนและส่งกลับไปยังศูนย์ฯ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561
ไฟล์แนบ :