ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Digital literacy Education Equality หลักสุตร G-Suite for Education
2018-08-03 11:31:47
  ด้วยคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน ฝ่ายสือมวลชนและวัฒนธรรม ฯ และ EduTech Thailand กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Digital literacy Education Equality หลักสุตร G-Suite for Education ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.45 น. ณ ห้องสืบค้น อาคาร 50 ปี คณะฯ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ goo.gl/pvdS5s ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2561
ไฟล์แนบ :