ประกาศทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (ทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร) สำหรับนักศึกษารหัส 61
2018-08-11 14:03:56
  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีทุกสาขาวิชา สาขาละ 1 ทุน รวมทั้งสิ้น 6 ทุน เพื่อสนับสนุนเป็นค่าลงทะเบียนในภาคปกติ โดยสาขาวิชา FST,BIOT,FE,PDT,PKT มอบทุนการศึกษาภาคการศึกษาละ 16,000 บาท ปีการศึกษาละ 32,000 บาท ต่อเนื่องตลอด 4 ปีการศึกษา และสาขาวิชา MPT มอบทุนการศึกษาภาคการศึกษาละ 35,000 บาท ปีการศึกษาละ 70,000 บาท ต่อเนื่องตลอด 4 ปีการศึกษา นักศึกษาที่สนใจสมัครขอรับทุน สามารถศึกษาคุณสมบัติและเงื่อนไขได้ในเอกสารแนบ และติดต่อสมัครได้ที่ งานบริการการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 นี้ ติดต่องานบริการการศึกษา -เบอร์โทรสำนักงาน 053-948208 -พี่อู๋ 097-9646999 -พี่เบียร์ 086-7325362 -Line@ @tdz1053g
ไฟล์แนบ :
2327_scholarship2018.pdf