ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
2018-08-16 15:57:28
  ด้วย ผอ. โครงการยูแสค ปชส. กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ป่าและปลูกต้นไม้ ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
วันเสาร์ที่ 18 ส.ค. 2561 เวลา 7.30 – 15.00 น. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับ นศ. ไทยและต่างชาติเห็นความสำคัญ
ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับป่าไม้ใน ป. ไทย (รายละเอียดดังแนบ)

นศ. และบุคลากรที่สนใจสามารถติดต่อเข้าร่วมกิจกรรมโดยตรงที่ น.ส. มลิสา บุญเรือง ผู้ช่วยมูลนิธิยูแสค
โทร. 053-217-247 หรือ Chiangmai@usac.edu


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948-281
ไฟล์แนบ :
2329_กิจกรรมพัฒนาป่า.pdf