โครงการแลกเลี่ยน นศ. Sophia University
2018-08-16 16:22:04
  ด้วย Sophia University ป. ญี่ปุ่น ปชส. การรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
ณ Sophia University สำหรับภาคการศึกษา Spring Semester 2019 เดือนเมษายน
(รายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังแนบ)

นศ. ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆเอง
นศ. ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครที่เกี่ยวข้องที่:
http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1507
และส่งเอกสารผ่านหน่วยวิเทศสัมพันธ์ภายในวันที่ 3 ก.ย. 2561 เพื่อดำเนินการต่อไป


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948-281
ไฟล์แนบ :
2331_Sophia University.pdf