โครงการแลกเปลี่ยน Osaka University
2018-08-16 16:33:32
  ด้วย Osaka University ปชส. โครงการแลกเปลี่ยนกับ Osaka University April 2019
Intake สำหรับนศ. ป. ตรี และบัณฑิตศึกษา (รายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครและรายละเอียดโครงการ
แลกเปลี่ยนดังแนบ)

นศ. ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านหน่วยวิเทศสัมพันธ์ภายใน 28 ส.ค. 2561


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948-281
ไฟล์แนบ :
2333_Osaka University.pdf