ทุนรัฐบาลอินเดีย
2018-08-16 16:38:38
  ด้วย รัฐบาลอินเดียเสนอให้ทุนแก่รัฐบาลไทยภายใต้ ITEC Programme และ TCS of Colombo Plan
เพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2018-2019 จำนวน 19 สาขา ณ สาธารณรัฐอินเดีย

ผู้สนใจ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tica.thaigov.net
หัวข้อทุนรัฐบาลอินเดีย (รายละเอียดดังแนบ)

ผู้สนใจ สามารถติดต่อได้โดยตรงต่อไป


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948-281
ไฟล์แนบ :
2335_ทุนรัฐบาลอินเดีย.pdf