กิจกรรมประเพณีนำนักศึกษาใหม่ ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปีการศึกษา 2561
2018-09-06 08:27:32
  ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีนำนักศึกษาใหม่ ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปีการศึกษา 2561
ใันวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561
นัดหมายพร้อมกันที่ตึกหน้าคณะฯ เวลา 07.00น.
ไฟล์แนบ :
2350_messageImage_1536121656916.jpg