ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติสารพิษจากเชื้อรา
2018-09-21 15:12:43
  สมาคมสารพิษจากเชื้อรา กำหนดจัดประชุมวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
สารพิษจากเชื้อราและความั่นคงของอาหาร The 3rd International Conference
of Mycotoxicology and Food security (ICM2019) วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2562
ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ รายละเอียดเพิ่มเติมดังแนบ

หน่วยบริหารงานวิจัย
053-948284
ไฟล์แนบ :
2369_img-180921092813.pdf