ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ iCOMOS 2019
2018-09-21 15:19:02
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศูนย์บริหารงานวิจัย ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษา
เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ iCOMOS 2019 ระหว่างวันที่ 11 - 14 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ เปิดรับข้อเสนอโครงการ
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

หน่วยบริหารงานวิจัย
053-948284
ไฟล์แนบ :
2371_img-180921092142.pdf