ขอเชิญนำสิ่งประดิษฐ์ฯ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ งาน "วันนักประดิษฐ์"
2018-09-21 15:24:03
  วช. ขอเชิญผู้สนใจเ้ขาร่วมนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ
ในงาน "วันนักประดิษฐ์" ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ สนใจเข้าร่วมสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่
www.nrct.go.th และ www.inventorday.nrct.go.th ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

หน่วยบริหารงานวิจัย
053-948284
ไฟล์แนบ :
2373_img-180921092556.pdf