ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รหัส 61131 (ทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร)
2018-10-01 16:00:30
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รหัส 61131 (ทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร)

ตามที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประกาศให้ทุนการศึกษา
สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รหัส 61131 (ทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร)
และได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้ที่สมัครขอรับทุนไปเรียบร้อยแล้วนั้น

บัดนี้ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาตามเอกสารดังแนบ
และขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ติดต่องานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เพื่อยืนยันรับทุนการศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 12 ตุลาคม 2561 นี้

ติดต่องานบริการการศึกษา
-เบอร์โทรสำนักงาน 053-948208
-พี่อู๋ 097-9646999
-พี่เบียร์ 086-7325362
-Line@ @tdz1053g
ไฟล์แนบ :
2406_2018_61131schol.pdf
2406_2018_61131schol.jpg