สัมมนา “The 9th Sino-Thai Workshop on Renewable Energy”
2018-10-02 14:40:37
  ด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยในประเทศจีนร่วมกันจัดประชุมสัมมนาวิชาการระหว่างไทย-จีนทุกปี
โดยเวียนกันเป็นเจ้าภาพหลัก โดยปี 2561 นี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุมสัมมนา
“The 9th Sino-Thai Workshop on Renewable Energy” ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 5-8 ธ.ค. 2561
ณ โรงแรมฟูรามา เชียงใหม่ (รายละเอียดดังแนบ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์ 2 ท่านและ นศ. ป.โท หรือเอก 2 คน
ร่วมการประชุมดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถแจ้งรายชื่อผ่านหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ภายใน 18 ต.ค. 2561


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948-281
ไฟล์แนบ :
2418_สัมมนา The 9th Sino-Thai Workshop on Renewable Energy.pdf