ทุน Chevening Scholarships 2019/2020
2018-10-08 15:32:56
  ด้วย สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำกรุงเทพมหานคร ปชส. ทุน Chevening Scholarships 2019/2020
สำหรับการศึกษาปริญญาโท 1 ปี ณ มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร (รายละเอียดหลักสูตรที่จะได้รับการพิจารณา
เป็นพิเศษและรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังแนบ)

ผู้สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับทุน คุณสมบัติผู้สมัคร เกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ และอื่นๆ
เพิ่มเติมได้ที่: http://www.chevening.org/apply/guidance
และสมัครออนไลน์ได้ด้วยตนเองที่ http://chevening.org/apply/application-timeline


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948-281
ไฟล์แนบ :
2430_Chevening Scholarships 2019-2020.pdf