ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย Endeavour Leadership Program
2018-10-10 15:45:47
  ด้วย สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำ กทม. ปชส. การรับสมัครทุน Endeavour Leadership Program
(ELP) ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย 4 ประเภท คือ 1) ทุนปริญญาโท/เอก 2) ทุนเพื่อการวิจัย 3) ทุนอาชีวศึกษาและ
การฝึกอบรม 4) ทุนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร สำหรับ นศ. นักวิจัย ข้าราชการและบุคคลทั่วไป(รายละเอียดดังแนบ)

ผู้สนใจ ดูรายละเอียดและยื่นใบสมัคร online ที่: www.internationaleducation.gov.au/endeavour
สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พ.ย. 2561


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948-281
ไฟล์แนบ :
2438_ทุน Endeavour Leadership Program (ELP).pdf