โครงการแลกเปลี่ยน CAU Spring 2019 Semester
2018-10-10 16:24:34
  ด้วย Chung-Aug University, Korea รับสมัคร นศ. ป. ตรีและโท จำนวนไม่เกิน 2 คนตามเงื่อนไข MOU
ร่วมโครงการแลกเปลี่ยน CAU Spring 2019 Semester ระหว่างเดือน มี.ค. – มิ.ย. 2562 สำหรับการร่วมโครงการ
1 ภาคการศึกษา และเดือน มี.ค. – ธ.ค. 2562 สำหรับการเข้าร่วมโครงการ 1 ปีการศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือก
จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วยตนเอง (รายละเอียดดังแนบ)

ผู้สนใจ ศึกษารายละเอียดก่อนทำการสมัครที่: http://inter.oop.cmu.ac.th/index.php
หมวด Exchange Programs และส่งเอกสารการสมัครผ่านหน่วยวิเทศฯ ภายใน 17 ต.ค. 2561 เพื่อดำเนินการต่อไป


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948-281
ไฟล์แนบ :
2440_โครงการแลกเปลี่ยน CAU Spring 2019 Semester.pdf