การจัดจำหน่ายหนังสือของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย
2018-10-11 09:13:23
  ด้วยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดจำหน่ายหนังสือ
ในรูปแบบ E-book เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้อ่านมากขึ้น
โดยผู้สนใจ สามารถเข้าชมและซื้อหนังสือของสำนักพิมพ์ได้ที่
http://www.ddebook.com และ htpp://www.bookkaze.com

หน่วยบริหารงานวิจัย
053-948284
ไฟล์แนบ :
2442_img-181011091708.pdf