ศึกษาต่อ Kumoh National Institute of Technology, Korea
2018-11-30 15:15:16
  ด้วย Kumoh National Institute of Technology ปชส. 2019 Spring Semester Graduate School
Admission Guideline for International Students ซึ่งเปิดรับ นศ. ผู้มีความสามารถด้านภาษาเกาหลี
หรือภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เข้าศึกษาต่อ ป. โท / เอก(รายละเอียดดังแนบ)

ผู้สนใจ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่:
https://inter.oop.cmu.ac.th/ird-scholarship_detail.php?info_id=1602
หัวข้อ 2019 Spring Semester Graduate School Admission Guideline for International
Students, Kumoh National Institute of Technology, Korea โดยสมัครออนไลน์โดยตรง
และส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทางไปรษณีย์ถึง Kumoh National Institute of Technology
ภายใน 14 ธ.ค. 2561


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948-281
ไฟล์แนบ :
2495_Kumoh National U. of Technology, Korea.pdf